Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie. Więcej informacji w Zamówienia Publiczne Aktualne.