Kredyt 5 500 000 PLN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na udzielenie kredytu w wysokości 5 500 000 PLN. Więcej informacji w dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.