Dostawa na potrzeby SPZOZ w Augustowie gazów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę gazów medycznych. Więcej informacji w Dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.