Dostawa na potrzeby SPZOZ w Augustowie materiałów szewnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę materiałów szewnych. Więcej informacji w Dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.