Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wywóz nieczystości stałych (odpadów komunalnych - kod 200301)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na wywóz nieczystości stałych ( odpadów komunalnych - kod 200301 ) . Więcej informacji w Dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.