Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonywanie usług pralniczych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego nr 21/ZP/2012 na wykonywanie usług pralniczych więcej informacji w dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.