Informacja dot. postępowania numer 18/ZP/2012 (Ubezpieczenie zycia i zdrowia pracownikow SPZOZ)

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 13 grudnia 2012 r. godzina 11.30, a termin otwarcia ofert na dzień 13 grudnia 2012 r. godzina 11.40.