Informacja dot. postępowania numer 19/ZP/2012 (Materiały opatrunkowe)

Zamawiający informuje, iż w pakiecie III pozycja 12 wymaga 50  opakowań, w pozycji 13 - 100 opakowań. Więcej informacji w Dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.