Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augstowie materiałów opatrunkowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie materiałów opatrunkowych. Więcej informacji w Dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.