Sprostowanie zamówienia publicznego nr 18/ZP/2012

Zamawiający informuje, iż w punkcie II. SIWZ Podstawowe informacje o zamawiającym niezbędne do skalkulowania składki ubezpieczeniowej – Wymogi dotyczące umowy ubezpieczenia, zapis: „Leczenie szpitalne winno być wypłacane od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt ten będzie trwał nieprzerwanie minimum 5 dni.” zastępuje zapisem: „Leczenie szpitalne winno być wypłacane od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt ten będzie trwał nieprzerwanie minimum 1 dzień.”. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Więcej informacji.