Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników SPZOZ w Augustowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania numer 18/ZP/2012 na ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników SPZOZ w Augustowie. Więcej informacji w Dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.