Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie świątecznych bonów towarowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania numer 17/ZP/2012 na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie świątecznych bonów towarowych. Więcej informacji w Dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.