Modyfikacja SIWZ zamówienia 14/ZP/2012 (Leki)

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o pakiet nr 41. Wysokość wadium dla pakietu nr 41 - 20 zł. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.