Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie rękawic chirurgicznych i ortopedycznych sterylnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania numer 16/ZP/2012 na dostawę rękawic chirurgicznych i ortopedycznych sterylnych dla SPZOZ w Augustowie. Więcej informacji w Dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.