Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę wody i odprowadzenie ścieków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania numer 15/ZP/2012 na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla SPZOZ w Augustowie. Więcej informacji w Dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.