Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę leków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania numer 14/ZP/2012 na dostawę leków dla SPZOZ w Augustowie. Więcej informacji w Dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.