Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - dostawa energii elektrycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania numer 13/ZP/2012 na dostawę energii elektrycznej dla SPZOZ w Augustowie. Więcej informacji w Dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.