Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Więcej informacj w dziale Zamówienia Publiczne.