Projekt Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny

Projekt "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa Polska. Link do strony https://www.augustowalytus.pl/