Powiaty Altus i Augustów - Bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny

 

 

 

interreg-litwa-polska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dniu 02.03.2017r podpisał umowę o dofinansowanie nr 1S-70 na zakup aparatury medycznej. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekt nr LT-PL-1R-021(Powiaty Altus i Augustów - Bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny) wartość projektu po stronie partnera polskiego wynosi 448 543,61 euro i jest w 85% finansowana ze srodków unijnych. W ramach projektu przeprowadzone będa bezpłatne szkolenia dla personelu medycznego oraz bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet.