Zakup sprzętu i aparatury medycznej tj. Wielofunkcyjnego aparatu RTG do badań klasycznych radiologicznych i kości długich wyposażony w dwa detektory i wyposażenie dodatkowe.


znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Nazwa zadania

Zakup sprzętu i aparatury medycznej tj. Wielofunkcyjnego aparatu RTG do badań klasycznych radiologicznych i kości długich wyposażony w dwa detektory i wyposażenie dodatkowe.

Całkowity koszt inwestycji – 1.298.500,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 1.298.500,00 PLN

W ramach dofinansowania został zakupiony:
Wielofunkcyjny aparat RTG do badań klasycznych radiologicznych i kości długich wyposażony w dwa detektory i wyposażenie dodatkowe