Przystosowanie pomieszczeń do instalacji tlenowej w związku z COVID-19


znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Nazwa zadania

„Przystosowanie pomieszczeń do instalacji tlenowej w związku z COVID-19”

Całkowity koszt inwestycji – 50.939,09 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 50.939,09 PLN

W ramach dofinansowania przystosowano pomieszczenia SP ZOZ w Augustowie do instalacji tlenowej w związku z COVID-19