Dostawa i montaż urządzeń stacji zgazowania tlenu o poj. 6 ton oraz wykonanie instalacji połączonej w obrębie projektowanego fundamentu pod zbiornik i parownicę w związku z Covid 19


znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Nazwa zadania

„Dostawa i montaż urządzeń stacji zgazowania tlenu o poj. 6 ton oraz wykonanie instalacji połączonej w obrębie projektowanego fundamentu pod zbiornik i parownicę w związku z Covid 19”

Całkowity koszt inwestycji – 67.057,29 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 67.057,29 PLN

W ramach dofinansowania dostarczono i zamontowano urządzenia stacji zgazowania tlenu o poj. 6 ton oraz wykonano instalację w obrębie projektowanego fundamentu pod zbiornik i parownicę w związku z Covid 19