Wymiana dźwigu towarowo-osobowego na nowy dźwig towarowo-osobowy bezobsługowy w budynku SP ZOZ w Augustowie


znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Nazwa zadania

„Wymiana dźwigu towarowo-osobowego na nowy dźwig towarowo-osobowy bezobsługowy w budynku SP ZOZ w Augustowie”

Całkowity koszt inwestycji – 294.954,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 216.000,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu powiatu augustowskiego – 73.115,00 PLN

Wkład własny SP ZOZ w Augustowie - 5.839,00 PLN

W ramach projektu został wymieniony dźwig towarowo-osobowego na nowy dźwig towarowo-osobowy bezobsługowy w budynku SP ZOZ w Augustowie w ramach umowy nr 01/11/ZP/2017 na dostawę fabrycznie nowego dźwigu szpitalnego.