Doposażenie szpitala w postaci zakupu sprzętu i aparatury medycznej do wszystkich komórek organizacyjnych


znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Nazwa zadania

„Doposażenie szpitala w postaci zakupu sprzętu i aparatury medycznej do wszystkich komórek organizacyjnych”

Całkowity koszt inwestycji – 1.137.749,91 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 910.199,93 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu powiatu augustowskiego – 205.028,22 PLN

Wkład własny SP ZOZ w Augustowie - 22.521,76

Aparatura i sprzęt medyczny zakupiony w ramach zadania:

Lp

Data umowy

Nazwa sprzętu

1

13.12.2017

Lampa zabiegowa

Materace przeciwodleżynowe – 4 sztuki

2

11.12.2017

Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej

3

11.12.2017

Inkubator noworodkowy

4

13.12.2017

 Aparat do znieczulenia z pełnym monitorowaniem 2 sztuki

Aparat do ogrzewania pacjenta 2 sztuki

Kardiomonitor 5 sztuk  

Respirator stacjonarny

Defibrylator 2 sztuki

Aparat EKG

Aparat EKG

Aparat EKG

5

13.12.2017

Respirator transportowy

Wideolaryngoskop

6

11.12.2017

Analizator parametrów krytycznych –

7

11.12.2017

Przyłóżkowy aparat RTG

8

13.12.2017

Ssak próżniowy – 6 sztuk

Ssak elektryczny – 2 sztuki

9

13.12.2017

Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych

10

13.12.2017

Kardiomonitor

Pulsoksymetr  4 sztuki

11

11.12.2017

Rejestrator Holtera EKG

12

13.12.2017

Pompa infuzyjna 4 sztuki

Pompa infuzyjna 2 sztuki  

13

11.12.2017

Wideolaryngoskop

14

13.12.2017

Piła do cięcia gipsu

15

13.12.2017

Skaner naczyniowy do obrazowania żył

16

13.12.2017

Aparaty do elektroterapii - 2 sztuki

17

14.12.2017

Zadanie nr 2 (aparat do nastawiania złamań kości nadgarstka i przedramienia )

18

14.12.2017

Aparat KTG   

19

19.12.2017

Lampa operacyjna bezcieniowa podwójna

20

19.12.2017

Stół operacyjny  

21

23.12.2017

Pompy infuzyjne

22

15.12.2017

System bezprzewodowego przyzywania osób