Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny w SP ZOZ w Augustowie 2


znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Nazwa zadania

„Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny w SP ZOZ w Augustowie”

Całkowity koszt inwestycji – 204.820,59 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 199.979,20 PLN

Wkład własny SP ZOZ w Augustowie - 4.841,39 PLN

Sprzęt, aparatura medyczna i środki ochrony osobistej zakupione w ramach

zadania:

 

Wyszczególnienie

Liczba sztuk

I

Środki ochrony osobistej

 

1.

Półmaski o klasie filtra FFP3

100

2.

Gogle

200

3.

Przyłbice

20

II

Środki do dezynfekcji

 

III

Środki do intensywnej terapii

 

1.

Specjalistyczne łóżka na intensywną terapię wraz z materacami przeciwodleżynowymi i wagą

1

2.

Respirator

1

3.

Kardiomonitor

1

4.

Ssaki elektryczne

2

IV

ECMO

 

V

Środki do transportu chorego

 

1.

Kapsuła do transportu chorych

1

2.

Wózek do transportu w pozycji siedzącej

1

3.

Wózek do transportu pacjentów na leżąco

1

VI

Aparatura do diagnostyki laboratoryjnej

 

VII

Ewentualnie inne potrzeby