Budowa zadaszonego podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego przy Izbie Przyjęć/SOR wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i układu drogowo-oświetleniowego


znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Nazwa zadania

„Budowa zadaszonego podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego przy Izbie Przyjęć/SOR wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i układu drogowo-oświetleniowego”

Całkowity koszt inwestycji – 895.980,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 640.000,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu powiatu augustowskiego – 216.300,00 PLN

Wkład własny SP ZOZ w Augustowie - 23.700,00 PLN

W ramach projektu został wybudowany zadaszony podjazd dla specjalistycznych środków

transportu sanitarnego przy SOR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i układem drogowo-oświetleniowym