Rozbudowa istniejącej sieci gazów medycznych w obszarze budynku głównego szpitala i pawilonu leczniczo zabiegowego


znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Nazwa zadania

„Rozbudowa istniejącej sieci gazów medycznych w obszarze budynku głównego szpitala i pawilonu leczniczo zabiegowego”

Całkowity koszt inwestycji – 194 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 194 000,00 PLN