akredytacje na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego  dla  lekarzy medycyny

Augustów, dnia  02.07.2020r.
OGŁOSZENIE
                                                         
Samodzielny Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej w Augustowie informuje ,że posiada akredytacje na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego  dla  lekarzy medycyny w następujących  dziedzinach :

 -choroby wewnętrzne
 -choroby zakaźne
 -medycyna rodzinna
 -pediatria
 -chirurgia ogólna
 -ortopedia i traumatologia
 -ginekologia i położnictwo
 -anestezjologia i intensywna terapia

Zapraszamy do odbycia specjalizacji w powyższych dziedzinach w naszym Zakładzie .
Adres : SP ZOZ  w  Augustowie ,16-300 Augustów ul. Szpitalna 12
Kontakt:  tel.87-64-44-284 , 287  ,e-mail : kadry  @spzoz.augustow.pl

Dyrektor   SP ZOZ  w Augustowie
Danuta  Zawadzka