Oddział Chirugii Ogólnej

Funkcja

Imię i nazwisko

Informacje dodatkowe

Lekarz kierujący oddziałem

lek. med Ryszard Jabłoński

specjalista II° chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

Starszy Asystent zastępca lekarza koordynującego

lek. med. Alfred Skowroński

specjalista II° chirurgii ogólnej

   

Starszy Asystent

lek. med. Maciej Śliwiński

specjalista II° chirurgii ogólnej

Młodszy Asystent

Młodszy Asystent

lek. med. Yulian Krupitsa

lek.med. Iwan Kurstak

w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

 

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę pielęgniarek

Elżbieta Kalisz

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt telefoniczny

Gabinet lekarski

87 64 44 220

Dyżurka pielęgniarek

87 64 44 212

Zespół chirurgów zajmuje się na co dzień leczeniem zabiegowym wszelkich dolegliwości wymagających chirurgicznej interwencji. Zakres działania oddziału obejmuje:

 • leczenie urazów wewnątrzczaszkowych
 • operacje tarczycy
 • leczenie chorób samoistnych i urazów klatki piersiowej ( drenaż aktywny)
 • leczenie przepuklin jamy brzusznej (samoistne, pourazowe, pooperacyjne) z wykorzystaniem siatek syntetycznych
 • plastyka ściany brzucha
 • operacyjne leczenie powikłań choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
 • zabiegi laparoskopowe pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego i przedziurawień wrzodów żoładka
 • laparoskopia zwiadowcza
 • leczenie ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki
 • leczenie zapalnych i nowotworowych chorób jelit z użyciem staplerów liniowych i okrężnych
 • techniki małoinwazyjne z zastosowaniem w gastrostomiach i ileostomiach
 • leczenie operacyjne chorób odbytu i odbytnicy (szczeliny, żylaki, polipy, nowotwory)
 • nieoperacyjne leczenie hemoroidów
 • operacyjne leczenie żylaków kończyn dolnych
 • operacyjne leczenie zespołu pozakrzepowego (owrzodzenia troficzne)
 • leczenie chorób zapalnych skóry i tkanki podskórnej
 • badania i zabiegi endoskopowe (gastroskopie, kolonoskopie, polipektomie)
 • tracheostomie
 • leczenie stopy cukrzycowej
 • leczenie ran z wykorzystaniem terapii podciśnieniowej i bioterapii
 • leczenie operacyjne zmian skórnych

Aktualnie stosowane metody leczenia chirurgicznego dają możliwość skrócenia czasu oczekiwania na zabieg, skrócenia czasu operacji oraz czasu rekonwalescencji po wykonanym zabiegu. Zastosowanie zszywaczy mechanicznych, noża harmonicznego, laparoskopu i innych instrumentów tzw. współczesnej chirurgii gwarantuje szybkie odzyskanie sprawności fizycznej i zawodowej.

Rekomendacją takich sposobów leczenia chirurgicznego jest:

 • w pełni wyspecjalizowany zespół chirurgiczny Oddziału (czterech specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej),
 • profesjonalny zespół anestezjologów zawiadujący Blokiem Operacyjnym i Oddziałem Intensywnej Terapii ( czterech specjalistów),
 • fachowa opieka pielęgniarska (w większości pielęgniarki z wyższym wykształceniem),
 • akceptacja naszych poczynań uwiarygodniona od 2007 roku przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii, prof. J. Szmidta.

Permanentny udział wszystkich członków zespołu chirurgicznego w zjazdach, sympozjach, kursach, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego gwarantują znaczną dostępność do aktualnych metod leczenia chirurgicznego i skuteczność postępowania.