Cennik usług w Oddziałach Szpitalnych

L.p.

Nazwa oddziału

Cena brutto w zł

1

Oddział wewnętrzny

52/punkt

2

Oddział dziecięcy

52/punkt

3

Oddział zakaźny

52/punkt

4

OAiIT

52/punkt

5

SOR

52/punkt

6

Oddział chirurgiczny

52/punkt

7

Oddział ortopedyczny

52/punkt

8

Oddział noworodkowy

52/punkt

9

Podział położniczo – ginekologiczny

52/punkt

10

Oddział rehabilitacji dziennej

52/punkt