Cennik porad lekarskich

Cennik porad lekarskich

Obowiązuje od dnia 01.06.2022

L.p.

Nazwa poradni

Cena brutto w zł

1

Poradnia ginekologiczno – położnicza

160

2

Poradnia chirurgiczna

160

3

Poradnia ortopedyczna

160

4

Poradnia rehabilitacyjna

160

5

Poradnia chorób zakaźnych

160

6

Poradnia diabetologiczna

160