1.IV PRZESTAJE FUNKCJONOWAĆ MOBILNY PUNKT POBRAŃ

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM PREZESA NFZ NR 35/22/DSOZ Z DNIEM 1.04.2022 R. PRZESTAJE FUNKCJONOWAĆ MOBILNY PUNKT POBRAŃ WYMAZÓW SARS COV 2.