Sprawa: przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022


Sprawa: przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022.

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że w wyniku zamieszczonego ogłoszenia wpłynęło 7 ofert:

1. Zespół Biegłych Rewidentów „SPEC” Spółka z o.o. w Suwałkach – koszt badania
sprawozdania za rok 2021 – kwota 11.070,00 złotych brutto, za rok 2022 – kwota 11.070,00 złotych brutto,

2. Firma Audytorska „INTERFIN” Sp. z o.o. z Krakowa - koszt badania sprawozdania za rok 2021 – kwota 13.284,00 złotych brutto plus doliczenie rzeczywistych kosztów dojazdu oraz noclegów wykonawców,

3. LEXUS AUDIT Spółka z o.o. z Krakowa – koszt badania sprawozdania 12.300,00 złotych brutto za każdy rok obrotowy.( zaliczka 40% płatna w terminie 7 dni od daty podpisania umowy),

4. Bilans-Rewid-Standard Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi – Marian Rogowski Warszawa i Wasilków – koszt brutto 9.840,00 złotych, 


5. „O-Dan” Danuta Irena Okuńska Augustów – koszt badania za rok 2021 15.990,00 brutto, za rok 2022 - 17.220,00 brutto,

6. GRUPA KPW Łódź - koszt badania 12.300,00 brutto

7. POL-TAX Sp. z o.o. Warszawa - koszt badania 11.070,00 złotych brutto

Danuta Zawadzka
Dyrektor SP ZOZ w Augustowie