Komunikat dot. SARS-CoV-2

REJESTRACJA DO PORADNI SZPITALNYCH: tel. 87 64 44 297
PUNKT POBRAŃ WYMAZU SARS-COV2: tel. 87 64 44 266
PUNKT SZCZEPIEŃ: tel. 87 64 44 300
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY: tel. 87 64 44 200, 87 64 44 320
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOWTNA : tel. 87 64 44 300
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO : tel. 87 64 44 298

Oddział wewnętrzny SPZOZ w Augustowie realizuje świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Realizację świadczeń pacjentom internistycznym zapewniają szpitale ościenne z oddziałami chorób wewnętrznych.

Oddział obserwacyjno-zakaźny i oddział dziecięcy SPZOZ w Augustowie realizują świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz zakontraktowane przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów innych niż z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z zachowaniem ich bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W oddziałach: ginekologicznym i położniczym, chirurgii urazowo-ortopedycznym i chirurgii ogólnej będą realizowane świadczenia zakontraktowane przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów innych niż z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z zachowaniem ich bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Wszystkie poradnie specjalistyczne i diagnostyczne w SPZOZ w Augustowie funkcjonują na dotychczasowych zasadach.