04 czerwca (piątek) Szpital pracuje jak w niedzielę i święta.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że Szpital w dniu 4 czerwca 2021 r. - piątek będzie pracował tak jak w niedzielę, święta i dni wolne od pracy z powodu oddania dnia za 1 maja 2021 r. - sobota Święto Pracy

Podstawa art. 130 KP
Danuta Zawadzka
Dyrektor SP ZOZ w Augustowie