Wznowienie działalności szpitala

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 18.05.2021 r. SPZOZ w Augustowie wznawia z dniem 20.05.2021 r. działalność w oddziałach zabiegowych, tj. Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii a także w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Zapraszamy Pacjentów.