24.12.2020 r. Wigilia, jest dniem wolnym od pracy

 
Augustów, dnia 18.12.2020r.

   Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki  Zdrowotnej w Augustowie  informuje, że dzień 24.12.2020 r. Wigilia, jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu Szpital pracuje tak jak w niedziele, święta i dni wolne od pracy.

         Danuta Zawadzka
 
     SP ZOZ  w Augustowie