Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że Szpital w dniu 17 sierpnia 2020r. – poniedziałek będzie pracował tak jak w niedziele, święta i dni wolne od pracy z powodu oddanego dnia za 15 sierpnia 2020r..-sobota święto Wniebowzięcia N.M P.

Podstawa :art.130 KP

Danuta  Zawadzka
Dyrektor  SP ZOZ w Augustowie