Organizacja udzielania świadczeń w SPZOZ w Augustowie

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące funkcjonowania SP ZOZ w Augustowie:

W związku z wprowadzonym w dniu 20.03.2020 r. stanem epidemii informujemy, że poniższa organizacja udzielania świadczeń w SPZOZ w Augustowie obowiązuje do odwołania.
1. W całym szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin osób hospitalizowanych.
2. Porody odbywają się jak dotychczas – z wyłączeniem porodów rodzinnych. Poród odbywa się bez obecności osób towarzyszących.
3. Nie pracują:
1. Poradnia Rehabilitacyjna wraz z Działem Fizjoterapii,
2. Poradnia Chorób Zakaźnych.
3. Pracownia Endoskopii – nie są udzielane świadczenia gastroskopii i kolonoskopii,
Nie trzeba dzwonić w celu przełożenia lub odwołania terminu – pracownicy ww. komórek będą telefonicznie kontaktować się z Pacjentami w celu ustalenia nowych terminów badań i zabiegów – nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu informacji o możliwości wznowienia realizacji świadczeń. Proszę oczekiwać na kontakt ze strony SP ZOZ w Augustowie.
4. Pozostałe poradnie specjalistyczne - pracują:
!!! Jeżeli pacjent potrzebuje wyłącznie przedłużenia leku na receptę bądź zwolnienia lekarskiego, skierowania, zaświadczenia - bardzo prosimy o kontakt telefoniczny !!! Dotyczy to także osób już zapisanych do poradni w najbliższych dniach – dzięki temu możliwe będzie uniknięcie konieczności stawienia się w poradni osobiście. O kodzie wystawionej e-recepty Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie lub przez system e-zdrowie.
!!! Na wizytę należy zgłaszać się pojedynczo, bez osób towarzyszących !!!
1. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (tel. 87 64 44 277),
2. Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (rejestracja do obu poradni 87 64 44 297) .
5. Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ) tel. 87-64-44-298:
1. od poniedziałku do piątku w godz : 8.00-17.30 udzielane są TELEPORADY,
2. w sytuacji, kiedy po przeprowadzonym wywiadzie z pacjentem, lekarz stwierdzi, że niezbędna jest wizyta pacjenta w Przychodni, pielęgniarka umówi pacjenta na konkretną godzinę,
3. Bilanse i szczepienia nie będą wykonywane w najbliższym czasie.
4. Jeżeli pacjent potrzebuje wyłącznie przedłużenia leku na receptę, zwolnienia lekarskiego, skierowania, zaświadczenia - bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub skorzystanie ze skrzynki na listy, która znajduje się przy drzwiach do poradni. Obowiązkowo proszę podać nr. telefonu.
6. Prosimy o odłożenie w czasie składanie wniosków o wydanie dokumentacji medycznej.