Przegląd ogłoszeń

Zakup z dostawą tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika, stacji redukcyjnej dla potrzeb SPZOZ w Augustowie. 05 październik 2017
Zapytanie ofertowe z dnia 11.08.2017 r. 11 sierpień 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE . 27 marzec 2017
Sprostowanie. 10 luty 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE 26 styczeń 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE 26 styczeń 2017
Zapytanie Ofertowe Płyta Lądowiska 18 styczeń 2017
Gazy medyczne 08 wrzesień 2016
Dostawa implantów do uzupełniania ubytków chrzestno - kostnych 03 marzec 2016
Dostawa energii elektrycznej 02 marzec 2016
Dostawa aparatury medycznej 23 marzec 2015
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 03 marzec 2015
Usługi pralnicze 24 luty 2015
Dostawa energii elektrycznej 19 luty 2015
Usługi pralnicze 19 styczeń 2015
Dostawa energii elektrycznej 14 styczeń 2015
Usługi pralnicze 07 styczeń 2015
Dostawa energii elektrycznej 08 grudzień 2014
Dostawa analogowego aparatu RTG do zdjęć kostno - płucnych 25 listopad 2014
Dostawa leków 18 listopad 2014
Dostawa środków dezynfekcyjnych 07 październik 2014
Sprostowanie do przetrargu 14/ZP/2014 19 wrzesień 2014
Aktualizacja dokumentacji w postępowaniu 11/ZP/2014 24 czerwiec 2014
Uaktualnione rzuty pięter 23 czerwiec 2014
Dostawa na potrzeby SPZOZ w Augustowie gazów medycznych 17 czerwiec 2014
Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku głównego SPZOZ w Augustowie 12 czerwiec 2014
Usługi żywienia, utrzymania czystości, prace pomocowe przy pacjencie, transport wewnątrzszpitalny i obsługa techniczna 12 marzec 2014
Wywóz nieczystości stałych 05 marzec 2014
Zmiana terminu składania ofert 04 luty 2014
Dostawa materiałów opatrunkowych 30 styczeń 2014
Dokumentacja projektowa 29 styczeń 2014
Świadczenie na potrzeby SPZOZ w Augustowie usług pralniczych 09 styczeń 2014
Udzielenie kredytu w wysokości 645 000 zł 09 styczeń 2014
Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej 17 grudzień 2013
Dostawa na potrzeby SPZOZ w Augustowie leków 20 listopad 2013
Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 17 październik 2013
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie 17 wrzesień 2013
Kredyt 5 500 000 PLN 09 wrzesień 2013
Dostawa na potrzeby SPZOZ w Augustowie gazów medycznych 17 czerwiec 2013
Dostawa na potrzeby SPZOZ w Augustowie materiałów szewnych 17 kwiecień 2013
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wywóz nieczystości stałych (odpadów komunalnych - kod 200301) 04 marzec 2013
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonywanie usług pralniczych 08 styczeń 2013
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonywanie usług pralniczych 28 grudzień 2012
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonywanie usług pralniczych 13 grudzień 2012
Informacja dot. postępowania numer 18/ZP/2012 (Ubezpieczenie zycia i zdrowia pracownikow SPZOZ) 07 grudzień 2012
Informacja dot. postępowania numer 19/ZP/2012 (Materiały opatrunkowe) 06 grudzień 2012
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augstowie materiałów opatrunkowych 04 grudzień 2012
Sprostowanie zamówienia publicznego nr 18/ZP/2012 04 grudzień 2012
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników SPZOZ w Augustowie 03 grudzień 2012
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie świątecznych bonów towarowych 03 grudzień 2012
Modyfikacja SIWZ zamówienia 14/ZP/2012 (Leki) 03 grudzień 2012
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie rękawic chirurgicznych i ortopedycznych sterylnych 26 listopad 2012
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę wody i odprowadzenie ścieków 23 listopad 2012
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę leków 22 listopad 2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa energii elektrycznej 23 październik 2012
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - dostawa energii elektrycznej 04 październik 2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 26 wrzesień 2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po wezwaniu do złożenia ofert dodatkowych - sprzęt medyczny jednorazowego użytku 25 wrzesień 2012
Odpowiedzi na pytania 21 wrzesień 2012
Najkorzystniejsza oferta 2 18 wrzesień 2012
Najkorzystniejsza oferta 17 wrzesień 2012
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Augustowie 13 wrzesień 2012
Unieważnienie postępowania przetargowego - ubezpieczenie osób i mienia odpowiedzialności cywilnej 12 wrzesień 2012
Kontakt Zamówienia Publiczne 10 wrzesień 2012
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - sprzęt medyczny jednorazowego użytku 09 sierpień 2012
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - OC 09 sierpień 2012