Technik rtg do Pracowni RTG

Augustów ,dnia 30.05.2018r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie zatrudni na umowę cywilnoprawną technika rtg do Pracowni RTG.

Kontakt: 87-64-44-287