Oddział Chorób Wewnętrznych

Kontakt telefoniczny:

Gabinet lekarski (odcinek żeński) - 87 64 44 235

Gabinet lekarski (odcinek męski) - 87 64 44 213

Dyżurka pielęgniarska (odcinek żeński) - 87 64 44 243

Dyżurka pielęgniarska (odcinek męski) - 87 64 44 217

 Sekretariat: 87 64 44 214

Ordynator Oddziału: dr n. med. Sławomir Kosidło

Z-ca Ordynatora:  lek. med. Stanisław Sokołowski

Pozostały personel
Asystent:
lek. med. Adam Cilulko

Asystent: dr n. med. Jarosław Diakowski

Asystent: lek. med. Ksenia Krawentek-Matyszewska

Asystent: dr n. med. Justyna Matulewicz-Gilewicz

Asystent: lek. med. Sołowiej Paweł - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Pielęgniarka koordynująca: mgr Murawska Izabela - specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego


Profil działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych obejmuje komplekową diagnostykę i lecznie schorzeń układu pokarmowego, sercowo-naczyniowego oraz oddechowego. W ramach leczenia pacjenci mają zapewniony bezpośredni dostęp do takich badań jak: holter EKG i RR, EKG wysiłkowe oraz badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.