Cennik porad lekarskich

L.p.

Nazwa poradni

Cena brutto w zł

1

Poradnia ginekologiczno – położnicza

80

2

Poradnia chirurgiczna

80

3

Poradnia ortopedyczna

80

4

Poradnia rehabilitacyjna

80

5

Poradnia chorób zakaźnych

80

6

Poradnia diabetologiczna

80

7

Ambulatorium izby przyjęć

80