Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego - zestaw artroskopowy

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego Zestaw do artroskopii kolana.


Dotyczy: pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wielofunkcyjnej konsoli artroskopowej umożliwiającej jednoczesne korzystanie z shavera i waporyzacji?
TAK

Dotyczy: pkt. 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania końcówek do shavera o grubości od 2.0mm do 5.5 mm oraz różnego rodzaju elektrod do waporyzacji?
NIE

Dotyczy: pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szerokiej gamy jednorazowych ostrzy i frezów do shavera jako rozwiązanie równoważne?
NIE

Pytanie 1 dotyczy: 1. Zestaw do artroskopii kolana z możliwością sterowania napędem w rękojeści i przyciskami nożnymi - kpl. Shaver.

 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do artroskopii kolana z możliwością sterowania napędem za pomocą konsoli i przełącznika nożnego? Oferowane rozwiązanie pozwala na wybór używanego napędu (jednocześnie mogą być podłączone dwa napędy), dogodne sterowanie – w tym regulowanie kierunkiem obrotu ostrza (w prawo, w lewo, oscylacja) jak również wybór prędkości obrotowej.
TAK

 

Pytanie 2 dotyczy: 3. Grubość końcówek 3,5 - 5 mm.

 

Prosimy o określenie wymaganej ilości końcówek z zakresu 3,5 - 5 mm; informacja ta jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania ceny zestawu do artroskopii kolana.

Min 5 szt

1. Czy Zamawiający wymaga możliwości podłączenia końcówki typu „Jacobs” do rękojeści Shavera  poszerzającej zakres pracy Shavera o funkcję mikrowiertarki?
TAK

2. Czy Zamawiający wymaga, aby ostrza kompatybilne z rękojeścią Shavera 
pozwalały doginać się śródoperacyjnie a także posiadały możliwość pracy w trybie posuwisto-zwrotnym? 
TAK

3. Czy Zamawiający wymaga możliwości podłączenia do konsoli dużej elektrycznej Rękojeści Wiertarskiej? 
NIE

4. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zakupu shavera połaczonego z pompą .
NIE.

5. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania shavera z końcówkami jednorazowymi oraz jednorazowe dreny do pompy?
NIE

6. Czy jesteście Państwo zainteresowani  przedstawieniem oferty na zakup  zestawu artroskopowego  tj konsola demo( sporadycznie używana , kilkuletnia) W skład zestawu mogłaby wchodzić Konsola TPS 5100-1 firmy STRYKER  lub konsola 5400 CORE firmy Stryker

Nie