Wykonanie projektu budowlanego i remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonanie projektu budowlanego i remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych odcinka męskiego i żeńskiego. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.