Obsługa bankowa - zapytanie ofertowe

  • Drukuj

Augustów, dn. 06 kwietnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

             Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na obsługę bankową Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie :

1.Prowadzenie rachunku bankowego z kontami pomocniczymi i subkontami.

2.Okres usługi 24 miesiące z możliwością przedłużenia.

3.Dostęp do bankowości elektronicznej – operacje w formie elektronicznej ( przynajmniej 2 stanowiska ).

4.Możliwość otwierania i prowadzenia dodatkowych rachunków pomocniczych.

5.Wydawanie blankietów czekowych.

6.Wydawanie opinii, zaświadczeń, opinii historycznych.

7.Możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym.

8.Dostarczenie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania dla bankowości elektronicznej.

9.Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Szpitala z obsługi systemu bankowości elektronicznej.

10.W ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej ( przynajmniej 2 stanowiska ) Wykonawca zapewni możliwość importu danych ( przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe ) z innych systemów do systemu bankowości internetowej.

Rocznie SPZOZ w Augustowie dokonuje ok. 6 100 przelewów. Obrót roczny na koncie podstawowym wynosi ponad 26 milionów złotych.

Termin związania ofertą – 30 dni od daty sporządzenia.

Ofertę prosimy przesłać na adres : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów lub faksem na numer (87) 643 34 19 lub pocztą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.