Ogłoszenie o zatrudnieniu do pracy w POZ

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie zatrudni  lekarza pediatrę do Oddziału Pediatrycznego oraz lekarza z jedną ze specjalizacji: pediatrii, chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej do  Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

tel. do kontaktu 87 64 44 284 lub 87 64 44 287

Danuta Zawadzka

Dyrektor SPZOZ w Augustowie