Sprostowanie na odpowiedź do zapytania dot. postępowania przetargowego 20.ZP.2015

Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie leków znak sprawy 20/ZP/2015

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie modyfikuje odpowiedzi na pytania w następujący sposób - poprawna odpowiedź na pytanie nr 6 powinna brzmieć :

  1. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym 20/ZP/2015w zadaniu (pakiecie)nr1, w pozycji 88 dotyczącej „Dicoflor 60 kaps. x 20 kaps.” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.

 Zamawiający dopuszcza taki preparat.