Dostawa aparatury medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu procedury przetargowej na dostawę aparatury medycznej. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.